Forsiden
Om Henor
Produkter
Nyheter
Linker
Kontakt oss

HENOR AS er et firma som har spesialisert seg på slipeteknikk og har kompetanse på hele slipeprosessen, være seg slipeskiver og avrettingsutstyr, slipemaskiner, renseanlegg og slipetilbehør. Firmaet ble etablert av Helge Nordtömme i desember 1999, basert på 22 års erfaring innen verktøymaskiner og verktøy til mekanisk industri, da han etter mange års interesse for sliping valgte å satse helhetlig på slipeteknikk. Årsaken var helt enkelt behovet for å kunne tilby kompetanse ikke bare på slipemaskiner, men på hele samspillet mellom slipeskiver, -maskiner, avretting, filtrering og kjølevannstilførsel, da disse elementene i svært stor grad påvirker hverandre i prosessen og er klart avgjørende for en vellykket sliping. 

Firmaet leverer produkter og tjenester til et etterhvert bredt sammensatt marked i Norge, basert på europeiske leverandører/produsenter fra Sveits, Tyskland og Italia. Kundene våre spenner fra valsesliping (Norske Skogindustrier ASA) via generell mekanisk sliping og verktøysliping til plastbearbeiding /skisliping (Madshus AS). Typisk dekker vi rundsliping, valsesliping, profil- og plansliping, samt verktøysliping. 

Vi arrangerer også kurs i sliping, hvor vi tar for oss hele feltet sliping. Sliping er en sammensatt prosess hvor såvel slipemaskin, slipeskive, avretting og ikke minst kjølevannstilførsel er viktige elementer som må samspille for at slipingen blir vellykket. Det er  ikke tilstrekkelig bare å vurdere slipeskiver. Faktisk vurderes det generelt at hele 50% av de problemer som oppstår ved sliping har sammenheng med kjølevannstilførselen.  

Henor as er sterkt kundeorientert og langsiktig i sitt arbeide. Gjennom den erfaring vi har opparbeidet er målsettingen å kunne tilby en best mulig løsning til våre kunder. Sliping er ikke enkelt, det settes spesifike krav til presisjon, overflate og dimensjonstoleranse. Samtidig er sliping en relativt dyr prosess med klare krav til effektivitet (kost/ytelse). Den tekniske dialogen med våre kunder har derfor stor betydning, både for tilbudet og for den helt nødvendige oppfølgingen. Kun ved å få produktet vurdert i bruk kan vi utvikle oss videre og bli en bedre leverandør.

Vi håper å kunne stå til tjeneste også for deg og ønsker deg velkommen !

Olav Brunborgsvei 27, N-1396 Billingstad, tlf. 66 85 93 94 - fax. 66 85 93 95 - henor@henor.no - www.henor.no